År 2007 lanserades ”Trygg E-handel” av Svensk Digitalhandel i samarbete med ett flertal andra aktörer inom denna bransch. Orsaken var att de ansåg att många konsumenter inte visste sin rätt gällande handeln över internet samtidigt som många E-handlare inte uppfyllde grundläggande krav för att underlätta för kunderna att kunna handla säkert.

Med detta mål utarbetades en punktlista som idag består av 14 punkter. De E-handlare som uppfyller samtliga av dessa punkter och ansluter sig till Trygg E-handel har rättigheten att ha logan på sin webbplats för att på så vis visa att det är en trygg webbplats att handla från. En ytterligare fördel är att konsumenten kan ringa till Trygg E-handel om man inte anser sig få den respons man förväntat sig av ett företag vid exempelvis klagomål eller liknande.

admin